ที่ ตึกเด็กซอยนพรัตน์ ชลบุรี

ห้องเรียนปรับอากาศ บรรยากาศดี เพิ่มสมาธิในการเรียน

คอร์สภาษาฝรั่งเศสเพื่อเพิ่ม GPA                    

คอร์ส 1 สำหรับ ม. 4   วางรากฐานที่มั่นคงให้นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส
คอร์ส 2 สำหรับ ม. 5   ทบทวนบทเรียน ม.4 เรียนล่วงหน้าเนื้อหา ม.5
คอร์ส 3 สำหรับ ม. 6   ทบทวนบทเรียน ม.5 เรียนล่วงหน้า ม. 6             
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
คอร์ส 4 สำหรับบุคคลทั่วไป    ฟัง-พูด / สนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม UP GRADE

คอร์ส สำหรับ ป.1 ถึง ม.3   วางรากฐานที่มั่นคงให้นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

                SUMMER เริ่มเรียน 6 มีนาคม 2547 ถึง 30 เมษายน 2547

สมัครด่วน   ที่ : ตึกเด็ก ( Tuk Kid ) ซอยนพรัตน์ ชลบุรี

( ตรงข้ามเสาธงโรงเรียนศุทธรัตน์ )

Tel  :  0 3826 0999    Mobile  :  08 6148 0999

สมัครเรียนวันนี้  รับเอกสารการเรียน พร้อม เสื้อยืดฝรั่งเศสดีไซด์เก๋ ฟรี

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนมากกว่า 15 ปี

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส วิชาโท ภาษาอังกฤษ

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาการสอนภาษาฝรั่งเศส

- ประกาศนียบัตรการสอนภาษาฝรั่งเศส สถาบันการสอนภาษาฝรั่งเศส

เมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส

                - ผู้เขียน " คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบใหม่ "

สำนักพิมพ์แม็ค

                - อาจารย์ประจำศูนย์กวดวิชา จุฬนัดดาวิชาการ

( บริหารงานโดย อาจารย์แม่ อาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ )

ครูแมว

Mobile : 08 6842 4488

cat@stormgirls.com

madame_meaw@hotmail.com

mjtaime@yahoo.com