ประกาศผลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ช่วงขั้น 1

วันที่ 15 กันยายน 2550

ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

360 91360 สายอากาศ   ไตรยปักษ์ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 73 คะแนน รางวัลชมเชย

 

ประกาศ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2550

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ช่วงที่ 1

 ชิงทุนการศึกษาพระพรหมเมธี ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2550

 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

10149

เด็กหญิงสายอากาศ   ไตรยปักษ์

อันดับที่ 8

 

ประกาศ 14 ธันวาคม 2550

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่

เรื่อง ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ( สอบแข่งขันรอบที่ 1 ) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ ฯ และสอบแข่งขันรอบที่ 2

ประจำปี พ.ศ. 2550

287 เด็กหญิงสายอากาศ   ไตรยปักษ์ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ผ่าน 1 ใน 702

ตึกเด็ก ซอยนพรัตน์

โทรศัพท์  0 3826 0999 , โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6148 0999

ซอยนพรัตน์  17 / 192  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000 


Copyright 2005 by Thaithip Group 
All rights reserved.